Ekip.


Yemeğin yolculuğuna değinen mini belgesel serimiz “Lezzet Ötesi”nin pilot bölümünün çekimini gerçekleştirdik. Başta Bülent Turgut ve Ülkü Demir olmak üzere, projeye inanan, destek veren ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim.


Bugün EKS Mutfak’ta çok yakında hazırlıklarını tamamlanıyor olacağımız yeni nesil yemek ve belgesel programımızın için yönetmenimiz Kübra Karaçay ile birlikteydik.


Günaydın. Bu güzel mi güzel Atatürk çiçeğini alıp, eve götürdüm. Artık benimle yaşayacak.


18 Eylül Cumartesi günü Ankara, Kızılay’da imza günümüz olacak. Ankara’daki dostlara duyurulur.


Renk Magazine.


Renk Magazine.


Renk Magazine.


Hatırlatmalar da olmasa gülmeyi unutacağız.

Güney Güneyan

Güney Güneyan (born 9 September 1992, Istanbul) columnist, poet, reporter, journalist and multidisciplinary author. For contact guney@guneyguneyan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store